Ordensreglement

Campingpas / Legitimation

Campingpas kan anvendes som gyldigt ID for jeres ophold på campingpladsen. Jeres campingpas eller anden legitimation med navn og adresse skal bruges ved indskrivning i receptionen.

Priser

Se gældende priser i online booking på vores hjemmeside: https://bryrupcamping.dk

Ophold på pladsen

Lejrchefen har ansvaret for ro og orden, og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges.

Vi beder om at vise hensyn til andre campinggæster og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt.

I tidsrummet kl. 23:00-07:00 er al motorkørsel forbudt og der skal være ro på pladsen. Bommen lukker klokken 22:00 og åbner klokken 07:00.

Hastighedsbegrænsningen på pladsen er 10 km/t. Det gælder biler, såvel som elløbehjul, cykler, gokarts og lignende.

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Det er tilladt at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m2 efter forudgående aftale med lejrchefen. Sikkerhedsafstanden til naboen skal stadig overholdes.

Campingvognen skal være mobil, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven, eller være forsynet med grønne ID-nr, som kan købes i receptionen. Der skal tilkøbes års-mærkat, som fornys hvert år.

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles. Det er tilladt at anvende hundehegn, men disse skal fjernes, når pladsen forlades længere end 24 timer.

Campingvogne, fortelte og pladsen skal til enhver tid fremstå pæn og indbydende.

Flagstænger, antenner og lignende må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brandværnsforanstaltninger: Afstanden imellem campingenheder skal være mindst 3 meter.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken og lignende skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem dvs. rene og ryddelige.

Affald sorteres i de fraktioner, der er kapacitet til. Yderligere vejledning forefindes i affaldsgården. Alt affald, som ikke sorterer under de fraktioner, som er tilgængelige i affaldsgården, skal du selv sørge for at bringe til genbrugsstationen. Den nærmeste ligger i Them.

Bil/Campingvognvask må ikke finde sted på campingpladsen.

Leg og boldspil

Det er ikke tilladt at spille bold mellem campingvognene. Der henvises i stedet til boldbanen. Støjende og vild leg henvises til legepladsen.

Hoppepuderne er åbne fra klokken 09:00 til klokken 21:00. Det udgør en sikkerhedsrisiko at benytte hoppepuderne, når disse kun er delvist oppustede. Børns ophold på hoppepuderne, når disse ikke er tændte, er på eget og forældrenes ansvar.

Hunde

Hunde er velkomne på campingpladsen, men skal luftes udenfor campingpladsens arealer. Hunden skal altid være bundet, eller i sikker hundegård – ved luftning skal de føres i snor. Hunden må ikke medbringes på toiletter, køkkener og andre indendørsfaciliteter.

HUSK! Hundeposen til opsamling af hundens efterladenskaber. For at undgå lugtgener på campingpladsen, skal hundeposer med efterladenskaber altid smides i hundestationen, som er opsat ved opkørslen til terrasserne.

Det er bortvisningsgrund, hvis man bevidst ikke samler sin hunds efterladenskaber op.

Afrejse

Medmindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads være ryddet og rengjort senest kl. 12:00 (Hytte kl. 10:00) af hensyn til de næste gæster.

Ansvar

Bryrup Camping påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være øjeblikkelig bortvisning fra pladsen.

Sæsonpladser

For campinggæster, der med Bryrup Camping har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning, eller ID-nr. Reglerne er sæsonpladskontrakten, men de vil ligeledes kunne udleveres ved henvendelse til Receptionen.

Bryrup Camping
Hovedgaden 58
8654 Bryrup
Tlf.: 75756780
E-mail: info@bryrupcamping.dk
Cvr.: 40841679 (Krøier-Kvist ApS)