Legeplads og hoppepuder

Ophold på legepladsen er på eget ansvar.

Hoppepuderne er åbne fra kl. 09:00 til 21:00.

Det er ikke tilladt at opholde sig på hoppepuderne mens de er delvist oppustede. Dette er i øvrigt forbundet med fare for legemsbeskadigelse.

Boldspil henvises til boldbanen ved åen. Det er ikke tilladt at spille bold på hoppepuder, eller legeplads.

Sko er ikke tilladt på hoppepuderne, ligesom det ikke er tilladt at tage legetøj, eller andre genstande med op på hoppepuderne. Det er naturligvis ikke tilladt at cykle på hoppepuderne – heller ikke når de ikke er pustet op.

Close Menu