Praktisk information

 • Wi-Fi

  Wi-Fi er inkluderet, når du bor i hytte, villatelt, eller lejet campingvogn.

  I området ved caféen er der gratis Wi-Fi med koden “75758067”.

  Der ud over skal du tilkøbe Wi-Fi i receptionen.
  Når Wi-Fi ikke er gratis hos os, så skyldes det, at vi primært har danske gæster med egne store mobildata-pakker, som de kan bruge i stedet.
  Det betyder en bedre hastighed og oplevelse for de gæster, der har brug for Wi-Fi.

  Med TDCs 4G og 5G netværk er der fuld dækning på pladsen.

 • Vaskeri

  Der doseres automatisk vaske- og skyllemiddel til din vask.
  Begge dele er parfumefri og svanemærket.

  Betaling for vaskemaskine
  Tast din bomkode fra reservationsbekræftelsen efterfulgt af #.
  Der bliver nu trukket prisen for en vask fra dit regnskab.
  Dette kan afregnes når som helst inden
  afrejse. Se gældende vaskepriser i gæsteappen.

  Betaling for tørretumbler
  Tast din bomkode fra reservationsbekræftelsen efterfulgt af #.
  Der bliver nu trukket prisen for 15 min. tørretumbling fra dit regnskab.
  Gentag for at tilføje 15 min. op til 60 min.
  Dette kan afregnes når som helst inden
  afrejse. Se gældende vaskepriser i gæsteappen.

 • Vask af cykel og hund

  Kan foregå ved faciliteterne på parkeringspladsen. Vi henstiller til, at du husker at slukke for vandet, når du er færdig, samt at du rydder op efterfølgende, hvis relevant.

 • Sikkerhedsafstand og placering

  Der skal altid holdes 3 meters afstand mellem enhederne (brandregulativ).

  Du skal derfor sørge for at holde 1,5 meters afstand til skel i begge ender af vogn/telt.

  Trækstang tæller IKKE med i sikkerhedsafstanden.

  Vognen skal placeres i det lysegrønne felt som angivet på pladskortet. Dette er blandt andet for at sikre, at sikkerhedsafstande kan holdes.

 • Pladskattene

  På Bryrup Camping bor der tre pladskatte, som hjælper os med at fange mus.

  Kattene er meget kælne, og vil gerne ind hos jer og hygge – men vi beder jer venligst IKKE invitere dem ind i fortelte og vogne.

  Det skyldes, at de så tror, at de må gå ind alle steder, hvilket ikke er så smart, for nogle er jo ikke så glade for katte.

  Husk også at lyne forteltet godt, for ellers kan en kat godt finde på at lægge sig og tage en god lur i et af møblerne i forteltet.

 • Parkering

  Du er velkommen til at parkere på vores p-plads ved bommen. Når der ikke er flere ledige pladser, kan der parkeres ved skiltene nede på Hovedgaden. Derudover henviser vi til øvrige parkeringsmuligheder i Bryrup.

  Det er kun tilladt at have én bil pr. booking med ind på pladsen.

 • Ordensreglement

  Ophold på pladsen 

  Lejrchefen har ansvaret for ro og orden, og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefens anvisninger skal altid følges. 

  Vi beder om at vise hensyn til andre campinggæster og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. 

  I tidsrummet kl. 23:00-07:00 er al motorkørsel forbudt og der skal være ro på pladsen. Bommen lukker klokken 22:00 og åbner klokken 07:00. 

  Hastighedsbegrænsningen på pladsen er 10 km/t. Det gælder biler, såvel som elløbehjul, cykler, gokarts og lignende. 

  Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Det er tilladt at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m2 efter forudgående aftale med lejrchefen. Sikkerhedsafstanden til naboen skal stadig overholdes. 

  Campingvognen skal være mobil, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven, eller være forsynet med grønne ID-nr, som kan købes i receptionen. Der skal tilkøbes års-mærkat, som fornys hvert år. 

  De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles. Det er tilladt at anvende hundehegn, men disse skal fjernes, når pladsen forlades længere end 24 timer. 

  Campingvogne, fortelte og pladsen skal til enhver tid fremstå pæn og indbydende. 

  Flagstænger, antenner og lignende må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen. 

  Brandværnsforanstaltninger: Afstanden imellem campingenheder skal være mindst 3 meter. 

  Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen. 

  Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger. 

  Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken og lignende skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem dvs. rene og ryddelige. 

  Affald sorteres i de fraktioner, der er kapacitet til. Yderligere vejledning forefindes i affaldsgården. Alt affald, som ikke sorterer under de fraktioner, som er tilgængelige i affaldsgården, skal du selv sørge for at bringe til genbrugsstationen. Den nærmeste ligger i Them. 

  Bil/Campingvognvask må ikke finde sted på campingpladsen. 

  Leg og boldspil 

  Det er ikke tilladt at spille bold mellem campingvognene. Der henvises i stedet til boldbanen. Støjende og vild leg henvises til legepladsen. 

  Hoppepuderne er åbne fra klokken 09:00 til klokken 21:00. Det udgør en sikkerhedsrisiko at benytte hoppepuderne, når disse kun er delvist oppustede. Børns ophold på hoppepuderne, når disse ikke er  tændte, er på eget og forældrenes ansvar. 

  Hunde 

  Hunde er velkomne på campingpladsen, men skal luftes udenfor campingpladsens arealer. Hunden skal altid være bundet, eller i sikker hundegård – ved luftning skal de føres i snor. Hunden må ikke medbringes på toiletter, køkkener og andre indendørsfaciliteter. 

  HUSK! Hundeposen til opsamling af hundens efterladenskaber. For at undgå lugtgener på campingpladsen, skal hundeposer med efterladenskaber altid smides i hundestationen, som er opsat ved opkørslen til terrasserne. 

  Det er bortvisningsgrund, hvis man bevidst ikke samler sin hunds efterladenskaber op. 

  Afrejse 

  Medmindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads være ryddet og rengjort senest kl. 12:00 (Hytte kl. 10:00) af hensyn til de næste gæster. 

  Ansvar 

  Bryrup Camping påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være øjeblikkelig bortvisning fra pladsen. 

   Sæsonpladser 

  For campinggæster, der med Bryrup Camping har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning, eller ID-nr. Reglerne er sæsonpladskontrakten, men de vil ligeledes kunne udleveres ved henvendelse til Receptionen. 

 • Opladning af elbil

  Er for nuværende STRENGT forbudt på pladsen!

  Campingpladsens el er ikke dimensioneret til det, og der er derfor fare for, at elinstallationerne brænder af.

  Vi arbejder på at etablere en opladningsløsning på parkeringspladsen, men indtil den er på plads, henstiller vi til at lade på en af de offentligt tilgængelige ladestationer.

  I Bryrup kan der lades op hos Bryrup Auto.

 • Legeplads og hoppepuder

  Ophold på legepladsen er på eget ansvar.

  Hoppepuderne er åbne fra kl. 09:00 til 21:00.

  Det er ikke tilladt at opholde sig på hoppepuderne mens de er delvist oppustede. Dette er i øvrigt forbundet med fare for legemsbeskadigelse.

  Boldspil henvises til boldbanen ved åen. Det er ikke tilladt at spille bold på hoppepuder, eller legeplads.

  Sko er ikke tilladt på hoppepuderne, ligesom det ikke er tilladt at tage legetøj, eller andre genstande med op på hoppepuderne. Det er naturligvis ikke tilladt at cykle på hoppepuderne – heller ikke når de ikke er pustet op.

 • Kørsel på pladsen

  Maksimalt tilladte hastighed på campingpladsen er 10 km/t.

  Pas på børn på diverse køretøjer, som pludselig kan fræse rundt om et hjørne!

  Mellem klokken 22:00 og 07:00 er bilkørsel på pladsen IKKE tilladt. Planlæg derfor venligst at parkere bilen uden for bommen, hvis du har behov for at forlade pladsen i dette tidsrum.

 • Hunde

  Hunde er meget velkomne, men hunde og hundeejere bedes venligst respektere følgende:

  Altid i snor
  Ikke alle er lige trygge ved din hund, så vi beder dig venligst ALTID og at have hunden i snor.

  Alene på pladsen
  Nogle gange er det bare mere praktisk lige at lade hunden blive i hundehegnet, vognen, eller forteltet. Men hunden kan blive utryg mens du er væk, hvilket kan resultere i, at den gør uafbrudt, eller stikker af. Dette er til stor gene for pladsens øvrige gæster. Derfor beder vi dig om IKKE at efterlade hunden alene hjemme.

  Efterladenskaber
  Kort og godt: Saml op efter din hund uden undtagelser!
  Hundeposer kan smides i hundestationen på bakken på vej op mod terrasse 2 og udgangen til skoven. Her er der også gratis hundeposer, hvis du ikke lige har fået en med. Eller sorterer hundeposerne under restaffald.

  Hundehegn
  Må ikke være permanente og skal fjernes helt, når I ikke opholder jer på pladsen i mere end 24 timer.

 • Hjertestarter

  Befinder sig på væggen ved børnebeadeværelse og badeland.

  Der findes desuden hjertestarter ved Dagli’ Brugsen.

 • Glemte sager

  Glemte beklædningsgenstande deponeres i hyndeboksen ved værkstedet (nedenfor vinduet på bagsiden af TV-stuen)

  Smykker, elektronik, solbriller o.l. gemmes i receptionen.

  Sager opbevares min 3 måneder, hvorefter de enten kasseres, eller afleveres ved den lokale genbrugsbutik til videresalg.

 • Gæster

  Ikke-overnattende gæster skal henvende sig i receptionen og købe dagsgæstebillet.

  Er receptionen lukket kan beløbet overføres til MobilePay 174553:

  Dagsgæst u. badeland: DKK 25,-
  Dagsgæst m. badeland: DKK 40,-

  Eneste undtagelse er, hvis gæster skal besøge sæsongæster med gæstekort.

  Ved ophold på pladsen efter klokken 22:00 anses gæsten som overnattende, og skal betale overnatningsprisen.

   

 • Eltilslutning og -aflæsning

  Eltilslutningen foregår med det gængse CE-stik.

  Der er 10 – 16 ampere til rådighed på pladserne.

  Der er elmåler ved alle pladser. Venligst aflæs ved ankomst og ved afrejse, og afregn evt. forbrug, der ligger over den inkluderede mængde ved afrejse.

 • Cykelpumpe

  Ved skuret bag TV-stuen kan du pumpe din cykel med kompressoren inde i skuret. Selvbetjening er tilladt.

 • Bommens åbningstider

  Bommen er åben mellem klokken 7:00 og klokken 22:00.

 • Badelandet

  Badelandet er åbent fra Kr. Himmelfart til sidste weekend i august.

  Åbningstider:
  Hver dag fra 10:00 til 20:00 (dog lukket onsdag uden for skoleferier)

  Praktisk:
  Der er ikke omklædning i forbindelse med poolen, så omklædning sker i vognen, hytten osv., eller på et af de omkringliggende badeværelser. Der er to brusere i indgangen til at skylle sig i inden badning.

  Regler:
  – Alle skal vaske sig inden badning. De to brusere i indgangen til poolen kan benyttes.
  – Det er IKKE tilladt at hoppe i poolen fra trapper og andre steder, hvor der er gelænder.
  – Hovedspring er IKKE tilladt.
  – Der må ikke medbringes glas af nogen art i poolen. Dykkerbriller med glas er heller ikke tilladt.
  – VIS HENSYN! Tænk fx over, om dit boldspil i poolen er til gene for andre, eller om du har tabt en is, som andre glider i, eller tager med i poolen under foden.
  – Børn kun ifølge med ansvarlige voksne.

 • Badeland

  Badelandet er åbent fra 10:00 til 20:00 hver dag.

  Omklædning:
  Der er ikke omklædningsfaciliteter ved indgangen til poolen. Vi beder dig derfor klæde om på et af de nærliggende badeværelser, eller i vognen, eller i hytten.
  Herefter kan man skylle sig i indgangen til pool-området.

  Risiko og børn
  Al brug af badelandet er på eget ansvar. Der er ikke livredder.
  Børn må aldrig opholde sig i badelandet uden en voksen.

  Temperatur og badevandskvalitet
  Temperaturen er sat til 25 grader. Badevandets kvalitet testes manuelt 1 gang hver morgen, men monitoreres konstant mekanisk.

  Hop fra kanter
  Er STRENGT forbudt og forbundet med store fare for, at man selv, eller andre gæster kommer til skade. Hop fra kant efter henstilling om at ophøre, vil medføre bortvisning.

  Mad og drikke
  Må gerne nydes i poolområdet, men vi henstiller til, at de opsatte skraldespande benyttes, og at evt. spildt mad/drikke fjernes med det samme.
  Glas er IKKE tilladt i poolområdet.

  Lukning af badeland
  I tilfælde af evt. forurening af vandet efter et “uheld” kan poolen være lukket i op til 3 dage. Bryrup Camping påtager sig i det tilfælde ikke erstatningsansvar for manglende udnyttelse af badelandet under opholdet.
  Ved pludseligt opståede tekniske problemer, som gør driften af poolen usikker, pådrager Bryrup Camping sig ikke noget erstatningsansvar for manglende udnyttelse under opholdet, men vil sørge for at problemet udbedres så hurtigt, som det er muligt.

 • Autocamper tømning og fyldning

  Foregår ved de dertil indrettede faciliteter på parkeringspladsen. Husk venligst at slukke for vandet efter end fyldning.

 • Ankomst

  Ankomst camping

  Hvis IKKE du har reservation, så book venligst først en plads på www.bryrupcamping.dk/online-booking

  • Kør frem til bommen.
  • Når bommen åbner, er du tjekket ind, og kan køre ind på din plads.

  Hvis ikke bommen genkender din nummerplade, så tast koden fra din bookingbekræftelse. Herefter er du tjekket ind.

  Ankomst udlejningsenheder

  Som beskrevet ovenfor, så kan du køre gennem bommen fra klokken 15:00 på ankomstdagen, hvorefter du er tjekket ind. Du skal dog lige komme og hilse på i receptionen, så du kan få en nøgle udleveret. Hvis receptionen er lukket, når du ankommer, så er nøglen lagt til dig i en boks til højre for indgangen til receptionen. Hvis du ikke har en reservation, og ønsker at booke et ophold i en udlejningsenhed, så venligt kontakt receptionen, eller ring +45 75756780.

  Generelt

  • Aflæs elmåleren ved ankomst og afrejse
  • Download gæste-appen (link i din bookingbekræftelse) – så har du aktivitetskalenderen, alle praktiske informationer, morgenbrødsbestilling, vandre- og cykelruter og meget mere lige ved hånden.
  • Bommen er åben fra 07:00 til 22:00, og det er en forudsætning, at bookingen er betalt, for at bommen vil åbne.
  • Ankomst for pladser er fra klokken 12:30 – til udlejningsenheder er ankomst fra klokken 15:00.
 • Akutnumre og læge

  Lægevagten Region Midtjylland: 70113131

  Alarmcentralen: 112

  Politi: 114

  Lokal læge:
  Bryrup Lægepraksis
  Sportsvej 17, 8654 Bryrup
  Tlf.: 75756063

 • Afrejse

  Afrejse camping

  Afrejse skal ske inden 12:00. Evt. merforbrug af el skal afregnes i receptionen inden afrejse. HUSK at komme og tjekke ud, så du kan få et rabatkort på kr. 50/overnatning til Camp Now-pladserne!

  Afrejse udlejningsenheder

  Afrejse skal ske inden 10:00. Nøglen afleveres venligst i receptionen, hvor evt. merforbrug af el afregnes.  HUSK at få et rabatkort på kr. 50/overnatning til Camp Now-pladserne!

 • Åbningstider Reception

  Lavsæson

  Alle uger undtaget helligdagsferie og skolernes sommerferie

  • Søn-tor 8:30-12 og 14-15:30 – Onsdag lukket
  • Fre-lør 8:30-12 og 14-18

  Højsæson

  Skolernes sommerferie og helligdagsferier

  • Alle dage 8:30-12 og 14-20.

  Bedsteforældreuger og uge 33

  • 8:30-12 og 14-18.
 • Åbningstider Café

  Lavsæson

  Alle uger undtaget helligdagsferie og skolernes sommerferie

  • Fre-lør 14-18

  Højsæson

  Skolernes sommerferie og helligdagsferier

  • Alle dage 14-20

  Morgenbrød

  Afhentes i Caféen fra 07:30 til receptionen åbner. Herefter afhentes i receptionen.

 • 23:00 - Ro på pladsen

  Fra kl. 23:00 til klokken 07:00 skal der være ro på pladsen. Det vil sige ingen musik og kun lavmælt samtale.