Beskyttelse af personlige oplysninger

Databeskyttelse har høj prioritet hos os, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Vi anvender dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger. Dette omfatter brugen af dine personlige oplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger

 • kundenummer
 • ordrenummer
 • navn
 • postadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • transaktionsbeløb
 • transaktionsdato

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?

Anvendelsen af dine personlige oplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde vore lovmæssige forpligtelser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.  Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Udbyderen er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres i Danmark, nærmere bestemt hos CompuSoft A/S Danske hostingcentre og udbyderens egen server. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger benyttes kun af betroet personale hos udbyderen. Udbyderen agerer som dataansvarlig for dine personlige oplysninger og anvender de personlige oplysninger på egne vejene. Udbyderen benytter dog flere databehandlere, der sikrer at vi kan levere den ønskede vare og service til vores kunder. Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for udbyderen. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

 • Betalingskort transaktioner: DIBS eller QuickPay
 • Booking Transaktioner: CompuSoft A/S

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Udbyderen, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at korrigere data:

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos os.
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet
 • Du har et økonomisk mellemværende med udbyderen, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på udbyderens retmæssige interesser. Udbyderen fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

 • Ved at kontakte udbyderen direkte.

Retten til begrænset anvendelse:

 • Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos udbyderen under følgende omstændigheder:
 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på udbyderens retmæssige interesser, skal udbyderen begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal udbyderen begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis udbyderen ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor kan du altid kontakte udbyderen med forespørgsler.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at udbyderen behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte CompuSoft på info@compusoft.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

E-handelsbetingelser for Bryrup Camping

Salgs- og leveringsbetingelser

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan bl.a. læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives UDBYDER anvendes det som et synonym for Bryrup Camping.

Betaling

Alle priser oplyst i UDBYDERS online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, som er Visa og Mastercard. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking.

Informationer om handel på internettet

Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger, skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Forsendelse og levering

Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få tilsendt en lejekontrakt fra UDBYDER, hvori regnskabet for dit køb fremgår.
Kontrakten fremsendes via email inden for 24 timer fra bookingtidspunktet. Venligst kontroller, at du har angivet korrekt email-adresse!
Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos UDBYDER på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte lejekontrakt.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
Indtil du har indbetalt depositum, eller den fulde købspris er lejekontrakten ikke gældende for nogen af parterne.
Hvis du afbestiller indenfor 24 timer efter bestilling og hel eller delvis betaling er foretaget, så refunderes hele beløbet. Ellers gælder nedenstående.

Udlejningsenheder

 • Straks ved bestilling indbetales et depositum på 25% af det samlede lejebeløb plus evt. bestillingsgebyr.
 • En måned før lejeperiodens start betales resten af det samlede beløb.
 • Ved afbestilling mere end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales depositum med fradrag af et gebyr på kr. 200,- plus evt. bestillingsgebyr.
 • Ved afbestilling mindre end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales depositum ikke.
 • Ved afbestilling mindre end 14 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales det indbetalte ikke. Evt. godtgørelse skal ske via egen forsikring.

Egen vogn/telt/autocamper

 • Straks ved bestilling indbetales et depositum på 25% af det samlede lejebeløb plus evt. bestillingsgebyr.
 • En måned før lejeperiodens start betales resten af det samlede beløb.
 • Ved afbestilling mere end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales depositum med fradrag af et gebyr på kr. 200,- plus evt. bestillingsgebyr.
 • Ved afbestilling mindre end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales depositum ikke.
 • Ved afbestilling mindre end 48 timer før lejeperiodens start, tilbagebetales det indbetalte ikke. Evt. godtgørelse skal ske via egen forsikring.

Force Majeure

Kunden frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt kunden på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, epidemi, lukning af grænser og lignende) bliver forhindret i at udøve den brugsret, kunden har ifølge lejekontrakten

Registrering af oplysninger

UDBYDER registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men UDBYDER beholder registreringen i 5 år.

UDBYDER anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Reklamationsbehandling

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.
Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen, eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.
Når UDBYDER modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. UDBYDER vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger

Bryrup Camping
Hovedgaden 58
8654 Bryrup
Tlf.: 75756780
E-mail: info@bryrupcamping.dk
Cvr.: 40841679 (Krøier-Kvist ApS)